Rex 's Patagonia Photo Portfolio - rexbryngelson

Waterfall on the Rio de las Vueltas, Los Glaciares National Park, Argentina