Rex 's Patagonia Photo Portfolio - rexbryngelson

Magellania Penguins at Seno Otway Reserve, Chilean Patagonia.